بزه

ساخت وبلاگ
چکیده : بزه مشهود بزه در موارد مشروحه پایین مشهود محسوب است 1- در صورتی که بزه در مرئی و منظر مأمورین کشف ب... با عنوان : بزه بخوانید :

بزه مشهود بزه در موارد مشروحه پایین مشهود محسوب است 1- در صورتی که بزه در مرئی و منظر مأمورین کشف بزه ها واقع شده و یا بلافاصله مأموران مذکور در محل وقوع بزه حاضر شده و یا آثار بزه را فوراً پس از وقوع ملاحظه نمایند 2- در صورتی که دسته یا جماعتی که ناظر وقوع بزه بوده یا خود مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع بزه شخص معینی را مرتکب معرفی نماید 3- اگر در موقعی نزدیک به زمان وقوع بزه علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل بزه در تصرف متهم یافت گردد یا تعلق اسباب و دلایل مذکور به متهم محرز گردد 4- وقتی که متهم در زمان نزدیکی پس از وقوع بزه قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوراً پس از آن دستگیر شود (ماده 128 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318/10/4). خبری . اجتماعی . فرهنگی . سیاسی . مذهبی. هنری . اموزشی...
ما را در سایت خبری . اجتماعی . فرهنگی . سیاسی . مذهبی. هنری . اموزشی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : شنبه 14 اسفند 1395 ساعت: 13:32